ZONGULDAK ÇAYCUMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

 

1.      OSB Yönetim Binasına ait mimari projeler onaylandı, mekanik, statik elektrik ve diğer projelerin Bakanlığa sunulmak üzere hazırlandı.

2.      OSB giriş-çıkış kapısının yeniden düzenlenebilmesi için köprü yapılması ve derenin ıslah edilmesine işine başlandı.

3.      OSB elektrik ring hatlarının yer altına alınması ile ilgili olarak 2015 yılında %50 kısım tamamlandı, kalan %50 kısmın inşaatına başlandı.

4.      OSB içme ve kullanma suyu terfi hattında yaşanan sorunların giderilmesi için 4000 m borunun değişmesine çalışmamaları bitirilme aşamasına geldi.

5.      OSB ağaçlandırılması için 10000 adet fidan dikildi.

6.      OSB de faaliyet gösteren firmalarda çalışan personellerin mesleki yeterlilik belgelerini almaları için Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Meslek Lisesi ile ortak çalışmalar yapıldı.

7.      OSB’de faaliyet gösteren firmalara daha kaliteli elektrik enerjisi temin edilebilmesi OSB fideri TEİAŞ şalt sahasında ayrı bir trafoya taşındı.

8.      %90 doluluk oranının oluşmasına müteakip Bakanlığa yer seçimi için başvuruda bulunmak üzere OSB genişleme alanı olarak belirlenen 26 hektarlık alana ait harita çalışmaları tamamlandı.

9.      OSB’de toplam 64 parsel bulunmaktadır, 42 parselde üretim faaliyetinde, 9 parsel inşaat aşamasında, 10 parsel proje aşamasında olup 3 parsel boştur.

10.  OSB’nin doluluk oranı %79’dur.

11.  OSB’de sigortalı çalışan sayısı 2685 kişidir.