YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER

TEMSİL ETTİKLERİ
KURUM VE KURULUŞ

Başkan Nevzat TAŞDAN

İl Özel İdaresi

Başkan V. Serkan KEÇELİ

İl Özel İdaresi

Üye Rıza CİCİ

İl Özel İdaresi

Üye Metin DEMİR

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Rıfat SARSIK

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası